SRL sau PFA? Avantaje și dezavantaje

SRL sau PFA? Avantaje și dezavantaje

În ceea ce privește alegerea formei de organizare, nu există un răspuns ferm la întrebarea ”SRL sau PFA?”. Ambele variante prezintă o serie de avantaje și dezavantaje, după cum urmează:

Avantaje SRL

– durata relativ scurtă privind înființarea SRL-ului – 3 zile;
– SRL – ul poate avea un număr nelimitat de salariați. Asociații SRL-ului se pot angaja la propriul SRL;
– a fost diminuată valoarea minimă a capitalului social la 1 leu.
– se poate alege orice denumire disponibilă, cu excepția celor care conțin una sau mai multe dintre următoarele cuvinte: ştiinţific, academie, academic, universitate, universitar, şcoală, şcolar sau derivatele acestora. Totodată, înscrierea unei firme care conţine cuvintele: «naţional», «român», «institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.
– reprezentanții SRL nu trebuie să fie calificați și nici nu există vreo condiție de studii minimă.
– astfel cum îi spune și denumirea, răspunderea asociaților este limitată. Cu alte cuvinte, asociații răspund doar în limita aportului adus la capitalul social.
– părțile sociale pot fi transmise prin acte inter vivos sau prin succesiune.
– impozitul pe venit : 1% – dacă microîntreprinderea are unul sau mai mulți salariați ori 3% – dacă microîntreprinderea nu are salariați. Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită – 16%.

Dezavantaje SRL

– radierea SRL-ului este mai costisitoare și de lungă durată (comparativ cu PFA).
– contabilitatea necesită a fi ținută de un contabil autorizat care va întocmi și va semna toate declarațiile, inclusiv bilanțul contabil și raporturile depuse la organele de inspecție fiscală.
– numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.
– înființarea unui SRL necesită costuri mai mari decât în cazul unui PFA;
– metoda legală de a scoate banii generați de firmă (profitul) este repartizarea de dividende către asociați (trimestrial sau anual).

Avantaje PFA

– o persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.
– procesul de radiere a PFA este mult mai simplu și necesită costuri mai mici;
– nu are obligația să angajeze un contabil. Contabilitatea se ține în partidă simplă.
– contribuții: impozit – 10%, CAS și CASS – obligatorii dacă se obține pe parcursul unui an un venit mai mare decât 12 salarii minime brute pe economie. În cazul în care nu există obligativitatea de a plăti contribuțiile CAS și CASS, opțional se pot plăti. Cu toate acestea, dacă nu se plătesc aceste contribuții, NU beneficiați de asigurări de sănătate și nici de pensie.

Dezavantaje PFA

– poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN;
– poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.
– nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale, dar poate cere schimbarea statutului juridic dobândit (PFA) şi autorizarea ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.
– în situația existenței unor datorii ale PFA răspunderea persoanei fizice este maximă. Acest lucru înseamnă că, pentru a achita toate datoriile, în situația în care bunurile din patrimoniul de afectațiune nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale persoanei fizice.
– în cazul decesului titularului, moștenitorii nu pot continua activitatea PFA-ului, astfel încât această formă de desfășurare a activității încetează prin decesul titularului.
– denumirea PFA trebuie să conțină în mod obligatoriu numele titularului.

Informații privind documentele necesare înființării unui SRL ori PFA regăsiți aici.

avocat Ana Braileanu, avocat Bucuresti, avocat Tulcea
Avocat Ana Brăileanu

Lasă un comentariu

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

cropped-logo

Adresa
București
Sector 4