Domenii de activitate

De ce aveți nevoie de un avocat?

Rolul avocatului este unul deosebit de important în soluționarea unui litigiu, având în vedere faptul că nu este suficientă doar cunoașterea legii, ci și corelarea acesteia la o speță concretă, respectiv urmarea unei proceduri care nu este accesibilă tuturor.

Domenii de activitate

Drept civil

- redactare notificări, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, concluzii scrise, etc.
- asistare și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată.
- întocmire, modificare, notificare reziliere/denunțare contract.
- asistare și reprezentare juridică în faza executării silite.

Drept societar

- înfiinţarea societăţilor şi efectuarea formalităţilor necesare în derularea activităţii acestora (schimbare denumire, schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, majorare/reducere capital social, înființare sedii secundare, schimbare administrator, etc.)

Recuperări creanțe

- acordare consultații juridice cu privire la modalitatea de recuperare a debitelor, evaluarea șanselor.
- procedura recuperării creanțelor pe cale amiabilă, procedură care presupune redactarea și transmiterea unei notificări de plată, precum și contactarea telefonică a acestuia, în vederea determinării la executarea obligațiilor care îi revin.

Stare civilă

- asistare și reprezentare juridică în vederea recuperării actelor de stare civilă în cazul pierderii sau distrugerii acestora: certificat de naștere, certificat de căsătorie, etc.

Drept contravențional

- asistare și reprezentare juridică în fața instanțelor competente în soluționarea litigiilor ce au la bază contestațiile formulate împotriva proceselor-verbale de contravenție.
- elaborarea de opinii juridice privind legalitatea proceselor-verbale de contravenţie.

Dreptul familiei

- desfacerea căsătoriei prin divorț (redactare acțiune/întampinare/cerere reconvențională, asistare și reprezentare în fața instanței de judecată).
- stabilire pensie întreținere minor, majorare pensie întreținere minor.
- stabilirea legăturilor personale cu minorul.

Avocat Ana Braileanu

DREPT CIVIL

Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).

Blog
car accident, accident, the front cover is
Avocat Ana Braileanu

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Dreptul contravenţional se poate defini ca un ansamblul de norme juridice determinate de legislaţia contravenţională, care cuprinde instituţiile juridice de bază, cum ar fi contravenţia, răspunderea contravenţională, sancţiunea contravenţională şi procedura contravenţională, având ca scop protecţia juridică a unor valori sociale determinate și soluţionarea raporturilor juridice apărute în procesul activității de combatere a contravenţionalităţii.

Avocat Ana Braileanu

ÎNFIINȚĂRI SRL-URI

Societatea cu răspundere limitată (SRL) reprezintă cea mai răspândită formă juridică datorită răspunderii limitate a asociaților. Astfel, aceștia sunt ținuți responsabili pentru obligațiile societății doar în limita aportului lor la capitalul social.

laptop, office, hand
Sunați-ne 24/7
sau
Call Now Button