Pensia de întreținere a minorului

Pensia de întreținere a minorului

În momentul desfacerii căsătoriei prin divorț intervin o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate, printre care și stabilirea locuinței minorului, stabilirea pensiei de întreținere pentru minor, etc.

Potrivit dispozițiilor art. 529 Cod civil, pensia de întreținere va fi stabilită până la o pătrime din venitul lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii și o jumătate pentru trei sau mai mulți copii.

În situația în care părintele obligat la plata pensiei de întreținere nu realizează venituri din muncă, cotele prezentate anterior, respectiv o pătrime, o treime sau o jumătate, în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere, se vor acorda prin raportare la salariul minim net pe economie. Prin urmare, părintele nu se poate sustrage plății invocând lipsa veniturilor.

Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei. Prin urmare, doar instanța de judecată poate decide majorarea pensiei alimentare pentru copilul rezultat din căsătorie.

Un alt aspect ce necesită a fi avut în vedere este faptul că pensia de întreținere se datorează, în principiu, de la data cererii de chemare în judecată, iar nu retroactiv. Prin excepție, pensia de întreținere poate fi acordată și cu titlu retroactiv doar dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului.

În final, menționăm faptul că, potrivit art. 378 Cod penal, neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere stabilită pe cale judecătorească, timp de 3 luni, constituie infracțiunea de abandon de familie și se pedepeseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

avocat Ana Braileanu, avocat Bucuresti, avocat Tulcea
Avocat Ana Brăileanu

Lasă un comentariu

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

cropped-logo

Adresa
București
Sector 4