Onorarii

onorarii avocat

Onorariul avocațial

Onorariul avocațial se stabilește în prealabil, cu ocazia încheierii contractului de asistență juridică, cu respectarea prevederilor statutului profesiei de avocat și ale Legii nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat.

Conform nevoilor clienților, onorariul avocațial poate fi stabilit ca:

  • Onorariu fix/forfetar – ce constă într-o sumă de bani fixă cuvenită pentru serviciul profesional oferit, indiferent de rezultatul obținut;
  • Onorariu orar – ce constă într-o sumă de bani prestabilită pentru fiecare oră de lucru pe care avocatul o afectează aducerii la îndeplinire a obiectului contractului;
  • Onorariu de succes – ce constă într-o sumă de bani fixă sau procentuală și care se plătește numai după obținerea de către avocat a unui anumit rezultat convenit prin contractul de asistență juridică. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.

În litigiile având ca obiect recuperarea de creanțe, onorariul va fi calculat în funcție de cuantumul sumei care urmează a fi recuperată.

Cheltuielile aferente activității prestate de către avocat (taxe de orice fel, onorariu expert, cheltuieli deplasare în alte localități) reprezintă cheltuieli suplimentare și vor fi suportate de către client, separat de plata onorariului avocațial stabilit prin contractul de asistență juridică.

Call Now Button