Sunt obligați asigurătorii RCA să ne comunice că expiră polița de asigurare?

Sunt obligați asigurătorii RCA să ne comunice că expiră polița de asigurare?

Răspunsul este da, asigurătorii RCA şi intermediarii de asigurări RCA au obligaţia să informeze asiguraţii/contractanţii cu privire la încetarea contractului RCA şi la posibilitatea de reînnoire a acestuia, cu 30 de zile înainte de încetarea contractului RCA.

Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu avertisment scris sau, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei.

Cu toate acestea, responsabilitatea de a circula cu o asigurare valabilă îi aparține în integralitate conducătorului (‼️), în caz contrar putând fi sancționat cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.

Valabilitatea polițelor RCA poate fi verificată foarte ușor accesând următorul site:https://www.aida.info.ro/polite-rca

Contact

Lasă un comentariu

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

cropped-logo

Adresa
București
Sector 4