Divorțul în instanță: cine, unde, cât durează, costuri?

Divorțul în instanță: cine, unde, cât durează, costuri?

Cine poate intenta divorțul?

În situația în care soții nu sunt de acord cu divorțul, singura variantă pentru desfacerea căsătoriei rămâne instanța de judecată. Astfel, oricare dintre soți poate solicita instanței de judecată desfacerea căsătoriei prin divorț.

Unde se depune cererea de divorț?

Cererea de divorț este de competența judecătoriei în a cărei circumscripție se află ultima locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul. În situația în care pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Odată înregistrat dosarul pe rolul judecătoriei, stadiul acestuia poate fi urmărit pe portalul instanțelor de judecată, respectiv: http://portal.just.ro/.

Cât durează?

Nu există un termen stabilit pentru această procedură. Durata procesului este influențată de tipul divorțului – acord, culpă, neînțelegerile cu privire la minori, întreținere, etc., însă cu certitudine este o procedură mai îndelungată față de divorțul pe cale notarială.

Costuri?

Taxa de timbru – 100 sau 200 lei și onorariul de avocat care se negociază în mod direct cu avocatul, neexistând o sumă prestabilită. Aceasta se stabilește în funcție de complexitatea cauzei.

Pot renunța la judecarea cererii de divorț? Mă pot împăca?

În situația în care dumneavoastră ați formulat cererea de divorț, răspunsul este da, puteți renunța. De asemenea, neprezentarea reclamantului în fața instanței va duce la respingerea cererii ca nesusținută (divorțul nu se va pronunta).

În ceea ce privește împăcarea, menționăm faptul că soții se pot împăca în tot cursul judecății, chiar și în căile de atac (apel, recurs).

avocat Ana Braileanu, avocat Bucuresti, avocat Tulcea
Avocat Ana Brăileanu


Lasă un comentariu

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

cropped-logo

Adresa
București
Sector 4