Am primit o amendă. Cum pot contesta un proces-verbal de constatare a contravenției?

Am primit o amendă. Cum pot contesta un proces-verbal de constatare a contravenției?


Preliminar, menționăm faptul că procesul-verbal de constatare a contravenției prin care a fost aplicată o amendă ori sancțiunea suspendării dreptului de a conduce poate fi contestat în termen de 15 zile de la data luării la cunoștință de conținutul acestuia.

În ceea ce privește competența pentru soluționarea plângerii contravenționale, menționăm faptul că aceasta aparține judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Plângerea împotriva procesului verbal de contravenție poate fi transmisă către instanța competentă atât prin serviciul poștal cu confirmare de primire, cât și personal la serviciul registratură. Odată înregistrat dosarul, acesta poate fi urmărit pe portalul instanțelor de judecată, respectiv: http://portal.just.ro/.

Principalul efect al depunerii unei astfel de plângeri este acela al suspendării dispozițiilor executorii din procesul-verbal. Astfel, în situația în care vi s-a reținut permisul de conducere, puteți solicita restituirea acestuia până la soluționarea definitivă a dosarului.

Motivele ce pot fi invocate în cadrul contestării procesului-verbal de constatare a contravenției sunt diverse, astfel încât, chiar dacă la prima vedere acesta pare a fi întocmit în conformitate cu normele și procedurile legislative în vigoare, vă recomandăm să apelați la un avocat pentru o analiză profundă a acestuia.

De pildă, referitor la motivele de anulare a proceselor verbale, menționăm: lipsa unor date cu privire la ziua, luna, anul sau ora la care s-a întocmit procesul verbal sau datarea acestuia în mod eronat, lipsa mențiunilor cu privire la numele sau funcția agentului constatator ori a datelor de identificare aparținând contravenientului, lipsa unei descrieri a faptei contravenţionale, lipsa mențiunii privind actul normativ în baza căruia se stabileşte şi se sancţionează contravenţia, etc.

avocat Ana Braileanu, avocat Bucuresti, avocat Tulcea
Avocat Ana Brăileanu

 

Lasă un comentariu

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

cropped-logo

Adresa
București
Sector 4